Secția Structuri și Materiale

Secția Structuri și Materiale de la INCAS este specializată în cercetare - dezvoltare de proiecte aeronautice, având în vedere vasta experiența acumulată în programele naționale românești și programele internaționale de cercetare.

Secția Structuri și Materiale de la INCAS este specializată în cercetare - dezvoltare de proiecte aeronautice, având în vedere vasta experiența acumulată în programele naționale românești și programele internaționale de cercetare.

Cerințele ridicate privind performanța și greutatea redusă ale aerostructurilor sunt îndeplinite prin caracterizarea experimentală de ultimă generație, stabilitatea materialului și structurii, proiectarea computațională, dinamica structurală, modelarea multiscală și structurile multifuncționale, structurile inteligente și morphing precum și optimizarea designului.

Compartimentul Aerostructuri

Compartimentul oferă proiectare globală pentru analiza structurală, utilizând software și metode de ultimă generație, certificate în industrie.

Ca parte a consorțiilor internaționale de cercetare, compartimentul a fost implicat în Clean Sky 1 SFWA Blade (FTE, Eleroane, Camera Pod), Clean Sky 1 Aft Body Demonstrator (proiectarea și analiza specimenului de testat), Aflonext (Active Flow-Loads & Noise – control pe aripa de generație nouă), Clean Sky 2 AH Racer (design și analiză fuselaj).

Activitatea de cercetare acoperă proiectarea conceptuală, pregătind concomitent și modele CAD 3D. Acest lucru se poate face de la începutul proiectului sau prin validarea acestuia în faza de dezvoltare. Echipa multidisciplinară de ingineri are experiența și instrumentele necesare pentru a realiza și optimiza dezvoltarea și beneficiază de sprijin prin analiză și testare.

Principalele obiective ale compartimentului sunt proiectarea structurală, proiectarea și integrarea sistemelor și analizei aeronavelor, de la componente individuale până la ansambluri complete.

Compartimentul Materiale Avansate și Tribologie

Compartimentul Materiale Avansate și Tribologie oferă o gamă largă de servicii și facilități în domeniul cercetării materialelor compozite avansate și a acoperirilor de suprafață, oferind studii și soluții de fabricație. Compartimentul MAT dispune de facilități substanțiale pentru testarea fizică și analiza materialelor. De asemenea, efectuează în mod regulat teste mecanice și termice pe o gamă largă de specimene.

Prin cercetare, echipa poate oferi baza de cunoștințe pentru dezvoltarea de noi sisteme tribologice durabile, de la lubrifianți la acoperiri pentru sisteme de protecție cu frecare scăzută sau temperaturi ridicate. Echipa colaboreză strâns cu mai multe entități de cercetare din Europa și Asia prin proiecte comune de cercetare. Abordarea de cercetare reunește echipe multidisciplinare pentru a face față provocărilor majore naționale și internaționale, pentru a genera noi descoperiri și impact.

Prin capacitățile experimentale și analitice avansate, Compartimentul MAT efectuează cercetări interdisciplinare pentru a studia fenomenele tribologice și de coroziune. Mai mult, a fost dezvoltată o gamă de echipamente experimentale la comandă pentru studiul acoperirii în medii dure (șocuri termice min. 40°C – max. 1700°C).

Servicii de cercetare:

 • Design Standard Industrial
 • Design Pentru Producție
 • Concesiuni pentru Productie
 • Demonstratori de Tehnologie Aeriană și Terestră
 • Șabloane și Scule
 • Analiza rigidității și optimizarea bancurilor de testare pentru echipamentele de bord
 • Analiză cu elemente finite și tehnici clasice de analiză manuală
 • Analiză și proiectare a materialelor metalice și compozite pentru structuri primare și secundare
 • Analiza statică la oboseală și toleranță la daune
 • Investigarea stabilității și flambajului pieselor și întregii structuri
 • Analiză dinamică, răspuns în frecvență, vibrații aleatorii, analize tranzitorii
 • Analiză modală, optimizarea frecvenței naturale
 • Analiză termică
 • Pregătirea și evaluarea testelor statice
 • Lovirea păsărilor, simularea impactului cu explozia rotorului și analiza rezistenței la impact
 • Planificarea testelor la sol, suport și analiză
 • Rapoarte de certificare
 • Materiale compozite avansate
 • Fabricare aditivă
 • Ingineria suprafețelor
 • Testarea și investigarea materialelor
 • NDT – testare non-distructivă
Acces versiunea veche site