septembrie 1, 2019

OSCAR

OSCAR abordează percepția actuală, acceptarea și implementarea Științei Deschise în domeniul cercetării europene AAT și în acele domenii în care problemele de cercetare europene AAT interacționează, de ex. alte moduri de transport și schimb de tehnologie.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

1
September, 2019
Dată început proiect
30
June, 2021
Dată sfârșit proiect

Știința Deschisă nu este încă percepută ca o opțiune concretă în proiectele de cercetare colaborative AAT. OSCAR – Open Science Aeronautic & Air Transport Research – abordează percepția actuală, acceptarea și implementarea Științei Deschise în domeniul cercetării europene AAT și în acele domenii în care problemele de cercetare europene AAT interacționează, de ex. alte moduri de transport și schimb de tehnologie.

OSCAR urmărește un concept de știință deschisă, cu un accent special pe cercetarea AAT, cu declanșarea unei implementări în aeronautică și transport aerian în care:

• Conceptul de Știință Deschisă este larg cunoscut în sectorul aviației europene, luând în considerare și domeniile de cercetare apropiate precum digitalizarea Industriei 4.0, știința materialelor etc. și este implementat cel puțin în cazuri pilot. Sunt luate în considerare interfețele cu alte moduri de transport, cu intermodalitate și cu domeniile tehnologice apropiate.
• Mesajul unui echilibru realizat între Știința Deschisă și protecția DPI, care maximizează deschiderea benefică, transparentă și echitabilă, menținând DPI și competitivitatea aferentă, a fost răspândit în mod convingător prin intermediul unui Cod de Conduită.
• Consorțiile de proiecte în cauză sunt bine îndrumate să aplice în mod eficient Codul de conduită al științei deschise, personalizat la caracteristicile proiectului individual și a cercetătorilor individuali, chiar și în munca lor de zi cu zi.
• A fost inițiată o schimbare de paradigmă către implementarea Științei Deschise în cercetarea europeană a aviației.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Responsabil proiect

CLAUDIA DOBRE

Email:dobre.claudia@incas.ro
Acces versiunea veche site