ianuarie 20, 2022

Horizon Europe

Horizon Europe este programul-cheie de finanțare al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare. Acesta abordează schimbările climatice, ajută la atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și stimulează competitivitatea și creșterea UE.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

Programul facilitează colaborarea și consolidează impactul cercetării și inovării în dezvoltarea, sprijinirea și implementarea politicilor UE, abordând în același timp provocările globale. De asemenea, programul generează locuri de muncă, stimulează creșterea economică, promovează competitivitatea industrială și optimizează impactul investițiilor în cadrul unui spațiu european de cercetare consolidat.

Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2021-2027) va alimenta excelența științifică și tehnologică a UE, va prioritiza tranziția verde și cea digitală precum și obiectivele de dezvoltare durabilă, prin stimularea inovării, competitivității și crearea de noi oportunități în Europa.

Pentru Europa, provocarea constă în adoptarea științei deschise (“open science”) drept modus operandi al tuturor cercetătorilor. Știința deschisă înseamnă partajarea cunoștințelor, a datelor și a instrumentelor cât mai devreme posibil în cursul procesului de cercetare și inovare, în colaborare deschisă cu toți actorii relevanți din domeniul cunoașterii, inclusiv mediul academic, sectorul industrial, autoritățile publice, utilizatorii finali, cetățenii și societatea în general. Știința deschisă are potențialul de a îmbunătăți calitatea, eficiența și impactul cercetării și inovării, de a genera o capacitate mai mare de reacție la provocările societale și de a spori încrederea societății în sistemul științific.

Prevederile legale din acordurile de grant vor consolida drepturile și obligațiile în materie de acces liber pentru beneficiari. Horizon Europe va impune accesul liber imediat la toate publicațiile științifice și gestionarea responsabilă a datelor de cercetare, astfel încât acestea să fie ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile (FAIR – Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable). Datele vor deveni „cât mai deschise cu putință, dar atât de închise cât este necesar”, pentru a proteja interese sau constrângeri legitime. Cu toate acestea, terții trebuie să aibă acces la rezultatele cercetării pentru a putea să verifice sau să valideze publicațiile. Criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte de cercetare din cadrul programului Horizon Europe vor ține seama de calitatea și de caracterul adecvat al practicilor științifice deschise din propunerile prezentate. Aceste aspecte vor fi evaluate ca parte a metodologiei proiectului, la criteriul privind excelența. Candidații și beneficiarii vor fi astfel ferm încurajați să practice știința deschisă.


ec.europa.eu

Acces versiunea veche site