iunie 6, 2022

Categorie: Știri

Conferința internațională de științe aerospațiale „AEROSPATIAL 2022”

Conferințele „AEROSPAȚIAL” organizate de Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – INCAS București (sub egida Academiei Române) sunt unice în România, reprezentând cel mai prolific loc de întâlnire pentru cercetătorii locali și străini din domeniul cercetării aviatice, Spațiu și Securitate cu scopul prezentării, diseminării și promovării rezultatelor cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.

Pagina oficială

Workshop internațional Numerical Modelling in Aerospace Sciences

NMAS – International Workshop on Numerical Modelling in Aerospace Sciences este un workshop organizat de Agenția Spațială Română (ROSA), INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” și Universitatea POLITEHNICA din București. Acest workshop se desfășoară pe parcursul a două zile și este dedicat simulărilor numerice și aplicării acestora în științele aerospațiale, atât în ​​proiectarea și construcția lansatoarelor, cât și a sateliților.

Pagină oficială

Proiect CAART

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ ”ELIE CARAFOLI” – INCAS BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220, sector 6, cod poștal 061126, derulează, începând cu data de 08.09.2021, proiectul “Construcția, dezvoltarea și operaționalizarea infrastructurii de cercetare– inovare–instruire destinate realizării de studii avansate atmosferice și de observare a suprafeței terestre – CAART”, Cod SMIS 127074, cofinanțat prin Program Operațional Competitivitate, în baza contractului de finanțare nr. 349/390025/08.09.2021, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar (Ol) pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 77.402.929,26 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 77.396.979,26 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităților de cercetare ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București și extinderea componentelor infrastructurii de cercetare din domeniul mediului atmosferic și al observării Pământului – CAART, recunoscută ca infrastructură reper pe roadmapul național 2017- 2027, în scopul îmbunătățirii participării naționale la proiectele europene și internaționale, dar și al atingerii unui grad înalt de competență în domeniul cercetării-inovării, inclusiv specializarea inteligentă a resursei umane. Date fiind eforturile internaționale privind cercetările dedicate mediului atmosferic, INCAS, în calitate de lider național în domeniul științelor aerospațiale, este deplin angajat în crearea, dezvoltarea și operaționalizarea unei infrastructuri de cercetare, parte integrantă a infrastructurilor pan-europene incluse în roadmap-ul European ESFRI, respectiv înființarea unui pol de competitivitate în domeniul cercetării atmosferice și de observare a Terrei prin mijloace aeropurtate în zona de Sud-Est a Europei.

Durata contractului: 27 de luni

Dintre rezultatele prevăzute, se precizează:
a. proiectarea, construcția și amenajarea ”Centrului de instruire-pregătire destinat activităților CDI-CAART”, și implicit crearea a 4 laboratoare noi, complementare celor deja existente în cadrul bazei BECA-CAART:

  • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru simularea zborurilor cu aeronave de cercetare
  • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru tehnici hiperspectrale
  • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru microfizica norilor
  • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru teledetecție nori

    b. Achiziția unor echipamente de cercetare noi, care pot fi ambarcate la bordul / exteriorul platformelor aeropurtate INCAS, respectiv care sunt componente de bază ale laboratoarelor nou create. De asemenea, vor fi achiziționate o serie de licențe software care vor contribui la îmbunătățirea produselor de pre- și post- procesare a seturilor de date înregistrate cu ajutorul echipamentelor de cercetare nou achiziționate / existente.

    c. Crearea unor noi posturi de muncă în domeniul cercetării, ca urmare a investițiilor realizate în laboratoarele CDI – CAART, și implicit specializarea resursei umane recrutate prin intermediul unui program de instruire a resurselor umane.

INCAS și ROMAERO au marcat finalizarea fabricației structurii ansamblu fuselaj pentru Demonstratorul European RACER

Vehiculul RACER este o aeronavă de tip „compound”, a cărei proiectare integrală a fuselajului, analiză de rezistență și în regim dinamic, precum și realizarea programului de testare în vederea omologării și acceptabilității la zbor în anul 2022 sunt realizate de Consortiul RoRCraft, format din INCAS – Institutul Național de Cercetare Aerospațială „Elie Carafoli” și ROMAERO S.A. La nivel tehnologic industrial, pentru RACER s-au realizat, în premieră în România, primele structuri hibride portante de elicopter, precum și implementarea tehnologiilor de fabricație și montaj necesare la ROMAERO S.A.

La eveniment au luat parte, alături de cele două entități naționale partenere ale proiectului, INCAS și ROMAERO, membri ai Guvernului României, reprezentanți din partea EU – JU Clean Sky2, coordonatorul Airbus Helicopters, membri ai autorității contractante din partea Comisiei Europene, precum și principalii stakeholderi și mass-media.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul ROMAERO SA, într-un format inovator, hibrid, care a inclus atât prezența partenerilor care au contribuit la realizarea RACER cât și intervenții video online ale unor colaboratori europeni. Printre invitati, menționăm pe Dl. Claudiu Năsui, Ministrul Economiei, Antreprenioratului și Turismului, Dl. Ciprian Teleman, Ministrul Cercetării, Inovării si Digitalizării, Dl. Daniel Popescu, director general ROMAERO, Dr. Ing. Cătălin Nae, președinte si director general INCAS, Axel Krein, Executive Director – Clean Sky Joint Undertaking, Cristinel Pătrașcu, șeful Centrului de Cercetare-Dezvoltare din ROMAERO, Antonello Marino – Fast RotorCraft Project Officer, Peter Ristok- Airbus Helicopters, Future Projects Engineering ETR – Research and Innovation (TBC), Julien Guitton -Airbus Helicopters, R&T Program Manager.

Proiectul RACER este cu atât mai elocvent cu cât reprezintă o sinergie între două structuri complementare, consacrate în domeniul de activitate, respectiv INCAS – prin cele peste șapte decenii de cercetare-dezvoltare în domeniul aerospațial și ROMAERO S.A., partener industrial tradițional al institutului, cu o istorie de peste 100 de ani.

Fuselajul Elicopterul RACER

Cu ocazia acestui eveniment, Ministrul Cercetării a ținut să sublinieze încă o dată importanța colaborării între cele două domenii, cel teoretic și cel al realizărilor industriale concrete. “Cercetarea nu trebuie să rămână în teze de doctorat, ea trebuie convertită în valoare economică si implicit trebuie promovată în constiința publică. Este ineficient să avem rezultate remarcabile care rămân doar în literatura de specialitate, dacă cei de la care așteptăm finanțare, respectiv contribuabilii, nu cunosc aceste rezultate. Îmi asum această datorie, în cadrul ministerului pe care îl coordonez, de a face publice reușitele cu care în acest moment ne mândrim. Avem nevoie de materia cenusie a acestei țări, pe care trebuie să o punem în valoare și să o respectăm. Vă mulțumesc pentru invitație și îmi doresc să fim martori cât mai des ai exemplelor de conversie economică a rezultatelor cercetării”, a declarat ministrul Teleman.

Dr. Ing. Cătălin Nae a precizat că acest moment este de o importanță istorică atât pentru membrii consorțiului cât și pentru capabilitățile României în domeniu, întrucât prin proiectul RACER s-a realizat prima livrare de flyable hardware: “Pentru ROMAERO este un moment de deosebit succes, prin livrarea către partenerul industrial integrator, urmează permit to fly, o altă piatră de hotar și foarte curând o să facem teste. Este o șansă unică pe care o avem în acest moment și vom căuta noi parteneri, noi oportunități și finanțare. Am reușit să identificăm resurse naționale sub forma unui consorțiu care a dus la bun sfârșit aceste activități pe care le vedeți astăzi, de dimensiune europeană și suntem capabili să continuăm dezvoltarea pentru noile programe.”

Joint Undertaking -JU Clean Sky2 este cel mai important parteneriat public-privat în cadrul H2020, destinat dezvoltărilor tehnologice din sectorul aerospațial, cu un buget total de peste 4 miliarde de euro. România este Core-Partner în cadrul Clean Sky2, prin Consorțiul RoRCraft și are poziția de membru în viitorul Parteneriat Clean Aviation, care va continua Clean Sky2 în cadrul programului-cadru Orizont Europa, începând cu 2021.

Împreună cu principalul partener din Clean Sky, Airbus Helicopters DE, s-a finalizat o etapă deosebit de importantă în cadrul acestei demonstrații tehnologice de maximă complexitate. Festivitatea a marcat finalizarea fabricației și pregătirea pentru livrare a fuselajului central al demonstratorului RACER (Rapid And Cost – Effective Rotorcraft), proiectul fanion al inițiativei tehnologice Clean Sky 2, dezvoltat sub coordonarea Airbus Helicopters în cadrul Clean Sky2, ca o aeronavă de nouă generație pentru misiuni de salvare și intervenție rapidă, într-o configurație revoluționară.

Dl. Claudiu Năsui, Ministrul Economiei, Antreprenioratului și Turismului a declarat: “Astăzi asistăm cu mare bucurie la finalizarea fabricației si pregătirea pentru livrare a fuselajului central al prototipului RACER. Este un lucru extraordinar că un astfel de prototip și o astfel de componentă se poate realiza în România. Nu este meritul meu, sau în general meritul clasei politice, ci este meritul oamenilor extraordinari care au muncit în echipa ROMAERO, în echipa INCAS și al tuturor inginerilor, cercetătorilor și tehnicienilor care au făcut posibil acest lucru astăzi. Asta arată că există cooperare industrială între noi, AIRBUS și restul țărilor din Uniunea Europeana. Trebuie să devenim o economie cu valoare adaugată mare și, iată, am demonstrat că putem realiza un astfel de demers, prin dezvoltarea de noi capacități ale României. Sper să am oportunitatea să particip la cât mai multe astfel de premiere.”

În particular, menționăm ca Proiectul RotorCraft-Fuselage Manufacturing for RACER (LifeRCraft) demonstrator condus de RoRCraft este în desfășurare începând cu 1 iulie 2015. Valoarea bugetului alocat de Comisia Europeană prin Autoritatea Contractantă Clean Sky 2 pentru consorțiul român pentru perioada 2015-2021 a fost de aproximativ 18,5 milioane de euro.

Simultan cu activitățile din RACER, RoRCraft a inițiat CompAct- proiect cofinanțat în cadrul „Programului Operațional Competitivitate 2014 -2020, Acțiunea 1.1.3 – Crearea de Sinergii cu acţiunile de CDI ale Programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale, lansat în 2016 de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și de către Ministerul Cercetării și Inovării.

Acest apel susține sinergiile cu Programul Orizont 2020 și se referă în mod specific la activități complementare Clean Sky 2 în contextul Memorandumului de înțelegere semnat între Autoritatea contractantă Clean Sky 2 și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România -ANCSI (în prezent, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării).

RoRCraft reprezintă totodată și un element de sinergie cu PNCDI-3 –subprogramul 3.6 Premierea Participării la Orizont 2020- proiect suport finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), care a permis Consorțiului RoRCraft aprofundarea cercetării și pregătirea tinerilor cercetători în domeniul proiectării, calculului şi testării componentelor din materiale compozite. Scopul este creșterea eficienței rezultatelor proiectului european şi a competitivităţii INCAS în vederea aplicării cunoştinţelor dobândite, în noi proiecte, în cadrul Programului H2020 și în viitor.

Ședința de deschidere a proiectului de tip POIM „Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național”

Membrii UIP ai proiectului de tip POIM „Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” (cod MySMIS 139703), reprezentanții Autorității de Management (AM) POIM și partenerii din cadrul proiectului – Administrația Națională de Meteorologie, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea au participat, miercuri, 21 octombrie, la ședința online de deschidere a proiectului.

INCAS – parteneriat strategic în proiecte de tip POIM

INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, partener în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național”, a fost reprezentat de către dl. Director General, Dr. Ing. Cătălin Nae la semnarea contractului de finanțare având o valoare de peste 81 milioane de lei, din care aprox. 74 milioane lei sunt fonduri nerambursabile.

Evenimentul s-a desfășurat marți, 13 octombrie 2020, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul unei conferințe de presă la care au fost prezente și domniilor lor, dl. Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, și dl. Mircea Ioan Boloș, Ministrul Fondurilor Europene.

Prin intermediul acestui proiect, România va beneficia de extinderea rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, dezvoltarea unui sistem de prognoză a calității aerului, respectiv dezvoltarea unei baze de date unice de emisii.

În cadrul acestui proiect INCAS va contribui la validarea sistemului de prognoză prin furnizarea unor seturi de date de mare acuratețe, colectate cu ajutorul laboratoarelor aeriene proprii, pentru trei mari aglomerări urbane: Ploiești, Brașov și Iași.


Informații suplimentare pot fi accesate la: www.mmediu.ro

Acces versiunea veche site