Follow us

© 2022 «INCAS» Privacy Policy
January 22, 2023

DMTI

Distributed Maintenance Training Infrastructure.

Program: DMTI – D. SW/INSL11.022/007/0669/CC/1/090709/FAB

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Project Manager INCAS

Eng. Cătălin NAE

Access the old site